I anledning af tillämnad afflyttning,

låter Handl. O. H. Nyström i Slitehamn meddelst auction som förrättas å stället Lördagen den 25:te innevarande Juli från kl. 10 f. m. till de högstbjudande försälja sina å Slite befintliga åbyggnader bestående af boningshus och ett mindre ladugårdshus i godt stånd äfven som åtskillig lösegendom, såsom betsade och målade möbler, bestående af bord, stolar, soffor, glas, porslin, träkärl, kökssaker och snickareverktyg, en god mjölkeko, diverse bodvaror såsom kläden, corderoijer, doffel, bomullstyger, bomulls- oeh ylledukar, sticktröjor speglar, lampor, hattar och mössor m. m.
Äfven försäljes Nyströmska cuplettsen bestående af egendomsjord.
Säkre köpare erhålla 3 månaders anstånd med betalningen.
Hejnum den 17 Juli 1874.
Efter anmodan,
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *