Genom offentlig och frivillig auktion,

som förrättas thorsdagen den 23:dje juli klockan 2 eft. m. å egendomen Gällungs i Weskinde, försäljas i mindre utrop den å egendomen växande höstgrödan, bestående af omkring 10 tunnland Råg oeh 2 tunnland hvete, höbergningsrättigheten å lägenheten ”Star-nu” och myren, samt ett parti afbergadt Klöfver och Timotbej. Dessutom utarrenderas den s. k. långåker på fyra år. Egarena förbehålla sig rättighet att antaga eller förkasta skeende anbud. Anstånd med betalningen lemnas godkände köpare till den 1:sta instundande October.
Efter anmodan.
J. P. Nordin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *