Landsbygden. Bunge.

BUNGE, 30 maj.
En tämligen långvarig regnperiod ha vi nu haft. Vårsådden och rotfruktsplanteringen har delvis blivit fördröjd därigenom. Sådden, som medhanns före regnet lyser nu grön och grann på åkrar och marker. Den rikhaltiga fuktigheten på försommaren kommer säkert att befrämja grödan för året. Höstsädesfälten liksom vallmarkerna äro mycket löftesrika och kommer säkert om inga komplikationer komma emellan att giva full skörd. Rågen gav ej ax till Erik men nu böljar den med vackra och frodiga ax och vi önska bara att gippa frostnätterna.
Skolgtarna med sina stormfällen förete alltfort en sorglig anblick. Mycket har försåggaats och huggits upp i kastved? men otroligt mycket timmer ligger ännu kvar i skogarna såsom det föll under stormdagarna. Trots att såg vid såg arbetat dag efter dag här på norra Gotland har man ändock icke hutmit taga vara på allt som föröddes av vinden.
En ny bilreparationsverkstad har i dagarna uppförts och öppnats i Fårösunds samhälle. Utom rymligt verkstadsrum är även en förstäljningslokal för cyklar o. d. inrymd i samma hus.
Frälsningsarméns kår i Slite hade i lördags afton anordnat tal och ton-möte i missionshuset härstädes.
Busstrafiken mellan Fårösund och Lärbro har fr. o. m. den 22 maj kommit in i de gamla vanliv sommarturerna. Frekvensen av resande är stundom ganska livlig. Penningknappheten har dock visat sig på resandeströmmen här norr över.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *