Lämningar efter Visborgs slott.

Under grävningar för anläggande av en ny mur åt sjösidan vid kronohäktet härstädes ha påträffats äldre murar, somt ansetts en gång tillhöra någon byggnad under Visborgs slott. Uppmätningar och ritningar av fyndplatsen ha på riksantikvariens förordnande verkställts av arbetsförman Johan Fardelin härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *