Fri utsyning av virke för reparationer.

Domänstyrelsen har medgivit fri utsyning av vindfällt virke å Prästgårdens i Hangvar skogsmarker för framtida reparation av kyrkan.
— Jägmästaren i Gotlands revir har av domänstyrelsen anmodats yttra sig om en framställning från Fardhems med flera församlingars pastorat om kontant ersättning för in köpt virke.
— Domänstyrelsen har bifallit en framställning om fri utsyning av virke för vissa uthusbyggnader till prästgården i Hangvars församling.
— Vidare har Rute församling medgivits rätt till fri utsyning av virke för reparation å församlingens kyrka och prästgård.
— Norrlanda församling har av domänstyrelsen tillerkänts ersättning med 760 kr. för kontant inköpt virke för reparation å församlingens kyrka. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *