Försäksringar för Jordbrukare.

Hushållningssällskapet fäster i annons i dagens nummer lantbrukarnes uppmärksamhet på förslaget om anordnande av försäksring för jordbrukare inom länet och uppmanar intresserade lantbrukare att anmäla sig. Iden med dylika försäksringar har slagit väl ut i Skåne, Östergötland m. fl. trakter på fastlandet, där på detta sätt försäksverksamheten mera effektivt organiserats. Meningen är, att en rad försök i gödsling m. m. skulle systematiskt ordnas hos olika lordbrukare och under olika förutsättningar, helst naturligtvis försiggå under en följd av är. Försöken skola stå under uppsikt och kontroll av sakkunnig person och vid lämpliga tidpunkter skola försöken demonstreras och studeras av de i försöksringen intresserade lantbrukarna. Dessa försök skola vidare sortera under Centralanstalten för jordbruksförsök, varigenom åtskilliga förmåner erhållas och en grundlig bearbetning av anstalten verkställes över resultaten. Som ledare för verksamheten inom länet kommer agronom B. Nordlander i Hemse att fungera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *