Industrilån till Mulde tegelbruk?

Mulde tegelbruksaktiebolag i Stånga förfrågar sig hos kommerskollegium rörande möjligheterna att erhålla lån ur industrilånefonden för bolagets tegelbruk i Fröjels socken. Lånet skulle, därest det beviljas, användas till utvidgning av bolagets tillverkning av mursten, tegelrör och takpannor samt till inköp av maskiner och till rörelsekapital (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *