Friköp av en prästgårdslägenhet.

Kammarkollegium har medgivit hr Sven P:son Bergdahl att för ett pris av 600 kr. friköpa ett område om 0,3375 hektar av kyrkoherdebostället i Dalhems socken.
Däremot har kollegium avslagit av jordbruksarbetaren Edvard Lund gjord ansökan om tillstånd att friköpa en lägenhet under kyrkoherdebostället i Bunge socken. En försäljning skulle nämligen komma att medföra olägenhet för bostället. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *