En föreläsning av stort intresse

för föräldrar, lärare och alla, som ha med barn att görs, hålles om söndag av fru Dagmar Edqvist från Visby. Hon, kallar den »Nya vägar till samhällelig hälsa, Psykisk hälsovård». När hon höll denna föreläsningi Visby, väckte det stort intresse och refererades utförligt i denna tidning.
Den 18 febr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *