Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Gotland” den 30 Juni från Stockholm: pastor Lindström, hrr O, Bergman, Haglin, Hedquist, Wellenius, Nilson, Lingstadius, Haufman, Eneqvist, Petterson, Kahlström, Almquist, Hoffman, Santesson, Sandblad, fröknarne Ekenberg, Andersson, Dietrich, Neuman, Norrby, Palmgren, Santesson, Björkman, fruarne Kjellman, Gregersson, Ahlgren, Stenqvist.

Med Ångf. ”Wisby” den 2 Juli från Stockholm: statsrådet Bergström, häradshöfding Mathiesen, löjtnant Rosell, kyrkoherden Rydberg, prosten Bergvall, hrr Mardberg, Ihre, Mathiesen, Ludwig, Svensson, Sjöberg, Wahlberg, Martin, Westöö, Gerle, G. Grefveberg, fröknarne Klintberg, Lind, fruarne Richert, Kolmodin, Jonson, Öfverberg, Wahlberg, Larson, gossar Lundin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *