Manhem.

Den för sitt sunda läge berömda vackra och väl bebyggda lägenheten Manhem, straxt utanför Wisby ringmur, 400 steg från badhuset och hamnen, på fri och egen grund, bestående af:
Corps Logie, nybygdt af sten med 8 höga och glada rum, 2:ne Verandor åt hafvet, badhuset och hamnen, 2:ne kök med skafferier 3:ne frost- och vatenfria Källare, Brygghus med inmurad panna, samt handkammare.
Ekonomibyggnad af trä med 2:ne boningsrum, Stall för 4 kreatur, Höskulle, Vagnbod med flera nödiga små hus, allt under tegeltak och brandförsäkradt till 12,000 Rdr Rmt.
Kring Corps Logie är trädgård med 60 unga bärande fruktträd af utmärkta sorter; till egendomen hörer dessutom omkring 4 tunnland åker med deri inberäknad någon slottermark. Egendomen Winterföder i vanliga år 2:ne kor. Friskt och godt vatten finnes i fyar Källor.
En köpare, som önskar sig angenäm och sund bostad, torde likväl, genom att sjelf bese egendomen bäst blifva öfvertygad om dess värde och öfriga förmåner.
Köp kan uppgöras antingen med Major C. P. Claasen i Wisby, eller på stället med Capiten J. M. Ahlander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *