Kyltransporterna för smör böra ordnas.

Ett önskemål för mejerihanteringen å Gotland är ordnandet av kyltransporter för smör på järnväg och båt, framhåller mejerikonsulenten i Uppsala, Stockholm, Södermanlands och Gotlands län Bernhard Nelson i sin berättelse till lantbruksstyrelsen för 1931, den nya konsulentinstitutionens första verksamhetsår. Det är enligt hans uppfattning meningslöst, att mejerierna kosta på dyrbara kylanordningar för smörets nedkylning, när det sedan under transporterna utsättes för hög temperatur och, stående på kajer, även direkt solljus. Emellertid itr denna fråga på gad väg att ordnas, när det gäller järnvägstransport, men det återstår att ordna transporten på båt.
För övrigt har det inom distriktet klagats mycket över de stora förluster, som årligen orsakas under den s. k. löktiden, som särskilt under fjolåret var ovanligt lång. Det skulle vara av synnerligen start värde, om försök snarast kunde anordnas för utrönande av de i bruk varande utluftningsapparaternas effektivitet. Beträffande den konsultativa verksamheten ha anvisningar på ett par viktigare punkter lämnats för att för-Lättra smör- och ostkvaliteten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *