Auktion i Björke.

Torsdagen den 18 febr. kl. 11 f. m. låter Hjalmar Olssons sterbhus, Likmide, på grund av upphörande med jordbruket, genom offentlig auktion försälja: 2 kor, en dräktig kviga, 1/2 i Deenng bindare, 1/2 i slåttermaskin och 2-radig hästhacka, en ny 19 billans radsåningpmaskin med frölåda, sladd-, krok- och slätharvar, kultivator, tallriksharv, betlossare, vänd- och spetsplogar, slätvält, Cambridgevält, hästräfsa, en redig hästhacka, åkvagn, arbetsvagn, 2 sättare, f ade.chäck, ett par kalkar, korgsläde, svänglar, hackelsemaskin, stubbrytare, slipsten, skjuthacka, kättingar, yxar och sågar, halmkniv, badkar av zink m. m.
Betalningsanstånd för godkända köpare till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehållas tills densamma är till fullo betald.
Roma i februari 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *