Auktion å hö och halm.

Fredagen den 19 febr. kl. 12 midd. låtar Jakobsson genom offentlig auktion vid Smiss i Hejde försälja. 20,000 kg. hö, 4,000 kg. höstsädeshalm, utsädespotatis av Birgitta och Puritan, 100 höns.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 september 1932 eller vid anfordran.
Roma i februari 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *