Anslagskrav till Gotlandsfisket.

Hos k. m :t ansöker Gotlands läns hushållningssällskap om statsbidrag med 1,500 kr. till avlönande av fiskeritjänsteman och 700 kr. till dennes resor, 575 kr. till fiskodling och 400 kr. till insamlande av primäruppgifter för fiskeristatistik.
Sällskapet meddelar, att det för året beviljat Ihre laxodlingsanstalt 100 kr. samt till fiskehamnsförbättringar anslagit 475 kr. En studieresa för fiskare avses i år att anordnas till fastlandet; för ändamålet har anslagits 350 kr.
Totalfångsten vid 1931 års fiske beräknas ha uppgått till 1,472,400 kg. med ett värde av omkring 346,600 kr. Härav belöper å strömming 213,500, torsk 19,000, flundra 47,500 och å ål (varav fisket var mycket dåligt) 12,000 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1932
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *