Arbetslösheten.

Stadens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen att i Visby finnas 164 arbetslösa och av dessa ha 95 försörjningsplikt. 18 sysselsättas vid statliga, och 82 vid kommunala reservarbeten, varjämte 16 uppbära understöd.
Lärbro socken har för närvarande 26 anmälda arbetslösa. 17 av dessa äro familjeförsörjare. Samtliga arbeta vid kommunala företag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1932
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *