Stadens poliskår får piketbil.

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt senaste decembersammanträde att anslå ett belopp av 3,500 kr. för anskaffning av inventarier vid poliskåren — ett motorfordon m. m. — och denna fråga liar sedermera handlagts inom drätselkammaren, som nu fattat beslut i ärendet rörande motorfordon. Meningarna ha varit delade, huruvida motorcykel eller bil borde inköpas för polisens räkning. Beslutet har blivit, att en bil skall anskaffas, nämligen en speciell piketbil av märket Ford för en kostnad av 3,500 kr. Bilen har täckt förarhytt och baktill öppen vurstanordning med sex sittplatser.
En följd av detta beslut blir också, att ett garage måste inredas för polisbilens räkning. Förslagsvis har nämts, att detta skulle anordnas i brandboden vid Klosterbrunnsgatan och enligt en beräkning skulle detta arbete draga en kostnad ,av 1,600 kr. Något avgörande i sistnämda fråga har emellertid ännu icke fattats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *