Stiftets prästsällskap

höll i går sitt första sammanträda för året i biskopsgården under biskop Rundgrens ledning. I sammanträdet deltogo icke mindre än 22 av stiftets präster. Kyrkoherde H. Carlson i Sanda inledde samtal över ämnet »Evangelisationsarbetet i församlingarna», varvid samtalet närmast rörde sig om möjligheten att nå de människor. som i allmänhet icke komma i hörhåll för den kristna förkunnelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *