Sällskapet D. B. V.

höll i går afton ordinarie sammanträde å Stadshotellet. Sällskapet beslöt därvid på förslag av ordföranden, bankdirektör H. Wiman, att ingå till D. B. V:s sparbank med anhållan, att av sparbankens vinst för år 1931 ett anslag måtte lämnas för bestridande av kostnaderna under innevarande år för underhållet av Botaniska trädgården, i sällskapets utgiftsstat beräknade till 3,200 kr.
En framställning från innehavaren av Paviljongen om tillstånd att anordna konditoriservering ute på Pagjongsplanen överlämnades till trädgårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *