Kongl. Skogsstyrelsen

har på gjord ansökan beviljat Jägmästaren J. O. Sylvan tjenstledighet, för helsans vårdande, under nästa Juli och Augusti månader samt förordnat extra Jägmästaren H. Lagerqvist, boende vid Landtbruksskolan å Varplösa i Björke, att tjensten under tiden bestrida.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *