Examen med navigationsskolans

elever ansälldes den 26 och 27 dennes, hvarvid viljande blefvo utexaminerade:
till Sjökaptener af 1:a klassen, med betyget Berömliga kunskaper, O. G. Eriksson, J. P. Afvelin, J. E. Carlqvist, J. O. Pettersson och P. J. Haglund;
till Sjökaptener al 2:a eller Styrmän af 1:a klassen, med betyget Godkända kunskaper, C. B. Sandström, C. J. Pettersson, C. J. A. Löffler och E. W. Lundin; samt
till Styrmän af 2.a klassen, med betyget Berömliga kunskaper, J. O. N. Cedergren, C. A. Höglund och A. L. A. Gustafssom med betyget Godkända kunskapen S. A. Klintberg, C. O. Söderdahl, N. E. Hansen, P. E. A. Wendell, C. M. Sundell, F. J. O. Puxon, och C. F. Höglund samt med betyget Antagliga kunskaper, S. A. G. Holmberg, P. R. F. Pettersson och A. A. Björklund.
Vid betygens utdelande tilldelades genom direktionens vice ordförande premier åt Sjökaptenerne af 1:a klassen, nemligen: till O. G. Eriksson och J. F. Afvelin ett observationsur, till C. J. Carlqvist en marinkikare samt till J. O. Pettersson och P. J. Häglund ett exemplar af ”Den Svenska Lotsen”.
Kapten vid kungl. flottan, R. D. D. O., Gustaf Bertil Lilliehöök förrättade examen. Efter examens slut var en särskild kollation å stadshotellet, dervid en af eleverne i hjerfliga ordalag utbragte en skål för examinatorn. Senare på qvällen åtföljdes kapten Lilliehöök ned till ångbåten Sofia, der sånger afsjöngos, och lefverop höjdes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1875
N:r 34.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *