Prisskjutning

hade i lördags anordnats å jägaregillets skjutbana utanför Österport. Skjutningarne, två, verkstäldes med 5 skott mot 10-ringad tafla med en tum mellan hvarje ring samt på 400 fots afstånd.
I första skjutningen deltogo 32 skyttar (insats 2: 50) och utdelades följande pris:
1:sta priset toge af fanjunkaren A. Pettersson, Stenkumla, 43 poäng, 12 kr.; 2:dra d:o af H. Lindbom, Klinte, 38, 8 kr.; 3:dje d:o af E. Carlström, Fårö, 38, 6 kr. 60 öre; 4:de d:o af V. Ekelund, Sanda, 37, 6 kr.; 6:te d:o af A. Berglund, Lye, 37, 3 kr. 60 öre; 6:te d:o af J. A. Lönnroth, Bäl, 36, 2 kr. 50 Öre.
Tjugufyra skyttar deltogo i andra skjutningen och resultatet blef:
1:sta priset togs af J. A. Lönnroth, Bäl, 46 poäng, 5 kr.; 2:dra d:o af V. Ekelund, Sanda, 41, 4 kr.; 3:dje d:o af E. Carlström, Fårö, 41, 3 kr.; 4:de d:o af A. Pettersson, Stenkumla, 38, 2 kr.; 5:te d:o af N. Olsson, Butle, 37, 1 kr. 50 öre; 6:te d:o af O. Carlström, Bunge, 37, 1 kr.; 7:de d:o af G. P. Hansén, Dalhem, 37, 1 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *