Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 1 Sept.: häradshöfding Lindroth, rådman Torpadie, löjtnant Sahlin, hrr Kindberg, Fletcher, Malmros, Ek, Broberg, Hage, Brusell; fruarna Pettersson, Enegvist; fröknarna Eneman, Berggren, Karlberg, Nyman.

Med Tjelvar, 2 Sept.: baronerna v. Ditten, Baeckfriis, professor Lindström, hrr Schulzenheim, Andersson, Ekbom, Hallström, Westerdahl, Pettersson, Carlqvist, Brunsted, Nilsson, Berg, fröken Lindström.

Till Stettin: hrr Brandeleben, Lövenstein, Eales, Kunkel, Axd, Eckman. Janson.

Från Kalmar med Visby 2 Sept.: jägmästar Sylvan, konsul Öfverberg, ingeniör Warfvinge, grosshandl. Dahlgren, hrr Ohlsson, Eriksson, Ohlsson, Hildehrandsson, fröknarna Pettersson, Kinman, Andersson, Kjellén samt 15 deckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *