Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för aktiebolag och andra bolag, som icke äro handelsbolag, denna dag intagits följande anmälan:
Den 21 Augusti 1887 antogs och den 2 September s. å laststäldes af Kongl. Majt bolagsordning för Burgsviks Mejeriaktiebolag, som har till ändamål att vid Burgsvik i Öja socken driva mejerirörelse och i öfrigt åvägabringa sådana företag som med nämda rörelse kunna stå i sammanhang och af bolagsstämma beslutas. Aktiekapitalet utgör 5,000 kronor 1 ördeladt i 100 aktier å 50 kr, stälda till viss man och tillfullo iubetalta. Bolagets styrelse har sitt säte å Burgsvik i Öja socken. Tillkännagifvanden för aktieegarne införas icke i tidning. Styrelsemsdlernmarne äro kyrkoherden Nils Petter Gadd i Öja, hemmansägaren Jonas Petter Mogren i Öja, folkskolläraren Petrus Stefanus Hartman i Hamra, hemmansägaren Jacob Jacobsson, Lilla Sindarfve i Hamra och hemmansegaren Båtel Ostarman Fride i Fide socken. Rätt att teckna bolagets firma tillkommer endast kyrkoherden Nils Petter Gadd.
Visby i Landskansliet 2 Juli 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *