Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.

Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.
Visby. A.-B. Gunnar Werkelin.

Kemist tvätt och press. St. Hansgatan 36. Visby. Tel. 1508.
Innehavaren började lära inom skrädderiyrket vid tretton års ålder hos sin fader, som hade skrädderiverkstad i Ringvide, Fårö. Han arbetade där i tre år, varefter han flyttade till en farbroder, skräddarmästare Adolf Werkelin, där han hade plats i två år. Därefter konditionerade han under två års tid hos skräddarmästare Eric Holmér i Grinslöv och genomgick sedan en tillskärarekurs. År 1932 startade han den egna rörelsen i förhyrda lokaler i Fårösund. Samma år lät han uppföra en egen fastighet, där verkstadslokalen och bostadsvåning inreddes, och år 1940 uppfördes ännu en stor modern fastighet i Fårösund. I sistnämnda fastighet inreddes, i stora och tidsenliga lokaler, en fullt modern herrekipering med skrädderi. Fastigheten är taxerad till 37.000 kr. och brandförsäkrad för 55.000 kr. 1940 installerades ångpress i en särskild lokal. Denna anläggning är den första i sitt slag på Gotland. Militärekiperingsaffär öppnades i Visby samma år, och år 1942 kombinerades denna affär med kemisk tvätt- och pressanläggning. Affärslokal i Visby har även hyrts för försäljning av damkappor och damkonfektionsartiklar. Denna affär är belägen i fastigheten Adelsgatan 31. Firmans verksamhet omfattar militär- och herrekipering, uniforms- och civilskrädderi, samt försäljning av damkappor och -dräkter samt damkonfektionsartiklar. I företaget utföras dessutom all slags kemisk tvätt och pressning samt omfärgning. Tjugo personer äro anställda i rörelsen.

Gunnar Wilhelm Edvin Werkelin är född den 26 juli 1911 och son till skräddaren Wilh. Werkelin o. h. H Josefina f. Hamstedt.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *