Visby. A.-B. Visby Stadshotell.

Visby. A.-B. Visby Stadshotell.
Visby. A.-B. Visby Stadshotell.

Direktör Knut Wennerberg. Visby. Tel. Namnanrop.
Direktör Knut Wennerberg började sin restaurangbana som smörgåsnisse på Djurgårdsteatern i Stockholm 1901, fortsatte 1904-07 sin yrkesutbildning vid restaurant Rosenbad och företag sedan studie- och praktikresor till Tyskland, Frankrike, Finland och Norge. Sedan han 1910 återkommit till Sverige konditionerade han bl. a. På hotell Rydberg och Operakällaren, men återvände 1914 till Finland och innehade där anställningar på olika platser under fyra år. 1918-1923 arbetade han på restaurant Rich och K. Automobilklubben. Därefter innehade han en tillfällig anställning på utställningen i Göteborg, varefter direktör Wennerberg en kortare tid var verksam på restaurant Droningen i Oslo. 1924-1925 var han anställd vid D. B. V. I Visby och 1926 utsågs han till föreståndare för Systembolagets restaurang i Visby, vilken syssla han innehade till 1936. Sistnämnda år utsågs han till chef för Visby Stadshotell. Hotellet, välkänt av alla resande och turister, har icke minst tack vare direktör och fru Wennerbergs omtvistade förmåga att skapa trivsel, blivit något av en kulturell medelpunkt i staden, dit sammankomster av skilda slag med förkärlek förläggas. Fru Astrid Wennerberg, som själv har åttaårig praktik i facket, fungerar som husmor i företaget. Elegant matsal med dansrotunda, festvång, biljard, klubbrum, badrum m. m. samt ett hundratal resanderum finnas. Inredning och möbler vittnar genomgående om hög standard och god smak. Köksavdelningen är givetvis även den fullt modernt inredd. Som föreståndare tjänstgör här f. N. (1942) W. Gilljam, som tidigare innehaft köksmästarebefattning på bl. a. Piperska Muren, Hamburger Börs och Rosenbad, Stockholm. Han har även varit verksam som souschef på Hasselbacken, Cecil och i Göteborg på Lorensberg. Till hotellrörelsen är även ansluten restaurang Burmeisterska Trädgården, vars miljö räknas till stadens mest attraktiva sevärdheter. Tillsammans äro ett hundrafemtiotal personer sysselsatta vid företaget. För hotellets musikaliska underhållning svarar Såndor Musikkapell, som bl. a. Spelat i Schweiz, Italien, Holland, Ungern, Danmark och Norge. Kapellmästare Såndor gav vid fyra års ålder sin första konsert i Budapest som violinist. Vid sex års ålder erhöll han inträde i Kungl. Musik Akademien i Budapest och vid aderton års ålder var han utexaminerad kapellmästare. Samtidigt med musikstudierna arbetade han med studier till studentexamen, vilken avlades år 1919. Han var medlem i Filharmoniska sällskapet och Kungl. Operan tills han kom till akademien år 1922. Han började som kapellmästare i Oslo år 1922 på Grand Hotell därstädes och var verksam där i två år, reste därefter till Sverige och erhöll anställning som kapellmästare vid Rolfs teatersällskap samt var därefter engagerad vid Strand Hotell i sju år. Därefter innehade han anställning vid Eggers Hotell i Göteborg i åtta säsonger samt vid Snäckgärdsbaden, Stadshotellet i Visby under sju säsonger. Kapellmästare Såndor trakterar trettio olika instrument.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *