Visby. A. Bengtssons Byggnadsfirma.

Villa Sunset. Visby. Telefon: 541.
Byggmästare Alfred Bengtsson inflyttade till Visby år 1899 och etablerade egen byggnadsfirma år 1902. Denna firma drev han en lång följd av år men med avbrott mellan åren 1913-1921, då han vistades i USA. Fole snickerifabrik har han arrenderat sedan 10 år tillbaka. Vid denna rörelse är han fortfarande verksam varje dag. Han har uppfört cirka ett hundratal fastigheter, spridda över hela ön. I Visby har han bl. a. handhaft ombyggnaden av gamla lasarettet, nuvarande ”gamla S:t Olof”. Han har även uppfört Odd Fellows fastighet, utfört tillbyggnaden av Flickskolan samt uppfört Missionskyrkan. Vid Visby-utställningen 1904 uppfördes ett stort antal utställningslokaler av honom. År 1901 uppfördes Bengtssons Snickerifabrik. För Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår har han handhaft dess byggnadsarbeten. Konsul Ekmans fastighet i Visby har firman även uppfört. Samtliga järnvägsvagnar till Stockholms-Roslagens järnvägar ha byggts av honom. Han har även byggt sådana till ett flertal smalspåriga järnvägar på skilda platser i Sverige. År 1878 tog han hyra på sjön, först på Östersjön och sedan på Nordsjön samt senare på Atlanten och oceanerna. Efter ett flertal år på sjön, erhöll han plats vid ett dykarbolag i Amerika. Han återvände år 1899 till Sverige och startade sin nuvarande byggnadsfirma. År 1913 återvände han åter till USA, där han så småningom erhöll anställning vid Sherrys hotell, med specialitet att servera festmåltider på skilda platser i Amerika. Han hade där sysselsättning som föreståndare för hotellets ansenliga silverförråd, som representerade ett stort värde. Fjorton personer voro enbart sysselsatta med detta arbete, sju på dagen och sju på natten. De gällde då att se upp, så att ej något silverfat medföljde någon av gästerna eller personalen ut på staden, för att aldrig återkomma till hotellet. Under den tid han sist var i Amerika utbröt världskriget, och han var en tid anställd som snickare vid en flygplansfabrik samt vid en gasmaskfabrik. Han var även anställd på det dåvarande ”världens största hotell”, Waldorf Astoria. Då hade hotellet cirka 2.500 personer anställda och i köket var 75 personer sysselsatta. I detta hotell bodde kungliga personer, indiska rajor och andra högre personer under sin USA-vistelse. Bengtsson var där sysselsatt med snickeriarbeten. Det var ibland stora salar som skulle ombyggas till teatersalonger o. d. och dagligen följde än den ena och än den andra ombyggnaden.

Johan Alfred Bengtsson är född den 9 maj 1861 i Fölö, Halland, och son till byggmästare Markus Bengtsson o.h.h. Inga f. Larsson, samt gift sedan 1887 med Hanna Gardell. Barn: Artur, född 1887, Frida, född 1889, Albert, född 1891, Lilli, född 1893, Ruth, född 1900, och Ester, född 1902.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *