Ett och annat utifrån.

Från Amerika.
Erik Larsson dödades 15 Maj under ett ras i Germaniagrufvan nära Hurley, Wis.
— Duglig skytt. Sjutton vargar dödades nyligen under en vecka af svensken Andrew Linn i Dayton, Iowa.
— I difteri förlorade svensken O. F. Peterson i Andobon, Becker co., Minn., inom två veckor fem barn.
— Lars Berggren från Evansville, Minnesota, har af grand-juryn i Alexandria anklagats för hustrumord.
— Olyckshändelse på jernväg. Då ett tåg 21 Maj gick från stationen i Boone, Iowa sökte Charles Lindström hoppa upp på det samma, men förlorade fotfästet föll under hjulen och blef så illa skadad, att han afled efter några timmar.
— Olyckshändelse. Axel Wickström, en 22-årig svensk, föll 14 Maj under plåtläggning å en bygnad i Trenton, N. J., ner från taket till marken, en höjd af sjuttio fot, och blef i fallet ögonblickligen dödad. Vickström efterlemnar föräldrar i Motala, Sverige, samt två bröder i Amerika.
— Tre biskopar valdes 23 Maj af metodistkonferensen i Newyork, nämligen Rev. d:r J. H. Vincent från Plainfield, Rev. d:r J. N. Fitsgerald från Newark och Rev. d:r I. W. Joyce från Ohio. Det egendomliga inträffade, att vid ett par af valen flere röster afgåfvos än ombuden voro, Jo, jo, partiyran kan ibland lura äfran rättrådighetens män att fuska i spelet, skrifver Nordstjernan.
— Amerikansk nykterhetsifver. Massachusetts legislatur har klassificerat Gingerale. (ingefärsdricka) såsom hörande till berusande drycker. Dylikt bör ej förvåna, då vi ihågkomma att kongressen en gång förklarade att te var berusande, skrifter Nordsrjernan.
— Mannen — försvunnen. Fru Kristina Nilson har anmodat polisen i San Francisko, Cal., att söka finna hannes man, målaren Kristian Nilsson, som för någon tid sedan sålde sin egendom i Topeka, Kans., och reste till San Francisko. Fru N. anlände dit några dagar derefter, men då hade hennes äkta hälft spårlöst försvunnit.
— En svensk brodermördare. Julius Olson dödade med ett revolverskott sin broder Georg härom dagen i huset nr 35 Austin ave., Chicago. Han beskylde brodren att stå i intimt förhållande till hans, Julius’ hustru. De tre voro i samma rum. En träta uppstod och Julius körde de båda andra ur rummet. Georg lyckades spränga dörren, och, dragande sin knif, ämnade han springa mot brodren, då denne afsköt en revolver, hvars kula träffade Georg i hjertat.
— Charles S. Sundberg och Fred. Hamberg voro sent på qvällen 17 Maj sys selsatta med att uppborra ett hål, hvars laddning icke velat fatta eld under föregående sprängningsförsök i Palmergrufvan vid Negeunee Mich. Under det de höllo på härmed, exploderade plötsligt laddningen och båda männen blefvo ögonblickligen dödade. Båda voro gifta och qvarlemna familjer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *