Borgenärerna i urarfvakonkursen

efter Jacob Nilsson, Bara i Etelhem, kallas att sammanträda å Kyrkeby gästgifvaregård i Etelhem onsdagen den 4 Juli 1888 klockan 1/2 5 e. m. för att besluta om antagande eller förkastande af det anbud, som kan komma att afgöras vid den till samma dag kungjorda auktion å massans anlott i Etelhems ångverk.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *