Stor auktion på ved.

Tisdagen den 26, och om allt då ej medhinnes, äfven onsdagen den 27 innevarande Juni från kl 10 f. m. kommer på begäran af sysslomännen i handlanden Emil Gerles och Östergarns handelsbolags konkurser offentlig auktion att hållas på Folhammars ångsågsplats i närheten af Hvitvärs fiskläge och Ljugarnshamn, der till den högstbjudande försäljes i mindre parti eller pärkvis, dels ett större parti grenar och af röta angripna träd, spridda kring ett större område i skogen lydande under Gerleska, Konungs och Alsarlvedelarne, aftallsved och ett större parti tvetur omkring sågplatsen; dels ock 2:ne ångmaskiner på hjul, den ena om cirka 12, den andra om 8 hästkrafter, 2:ne lång bänkar, 1 kross- och 1 kantbänk, 1 s. k. patent för stat- och spånsågning, 1 axelledning med 3:ae hjul, diverse remmar och andra tillbehör; 1 större skjul, benämdt Torsburgs ångsåg, utefter allmänna landsvägen i Ardre socken, med deri inrymdt qvarnverk m. m.
Pröfningsrätt å blitvande anbud på lokomobilerna förbehåller sig sysslomannen.
Betalningsanstånd lemnas endast säkre och af mig godkände köpare till den 1 instundande September, andre betale kontant eller ställe borgen.
Vidare meddelas vid auktionstillfället, men torde likväl upplysas nu för spekulanter på lokomobiler och qvarnverk att desamma utbjudas till försäljning kl. 2 e. m. första auktionsdagen.
Vid samma tillfälle försäljes på enahanda betalningsvilkor ett utmärkt godt bakladdningsgevär, förut tillhörigt Oscar Thomasson, Alsarfve.
Katthammarsvik den 15 Juni 1888.
Efter anmodan,
ADOLF NORDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *