Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Nils August Nyström att han ämnar fortfarande idka handel i Klinte socken under firma N. A. Nyström.
Maria Christina Pettersson att hon ämnar fortsätta förut utöfvad handelsrörelse i Hejda socken under firma Maria Pettersson.
Visby i Landskansliet 16 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *