Med beröm godkänd

i mogenhetsbetyg vid studentexamen i tisdags och onsdags fingo, utom Nilsson och Thomson som vi redan nämt, äfven Johan Hederstedt, Tor Sillén och Viktor Hallin, således de öfriga 8 godkänd. Betygen tillkännagåfvos i går.
Vid samma tillfälle utdelades hertigens af Gotland stipendium å 200 kronor till Fredrik Nilsson, Oskariska stipendiet för 1887 å 102 kr. 5 öre åt Viktor Hallin, samma stipendium för 1888 d 100 kronor åt Filip Thomsson och biskop Anjous å 50 kronor åt Oskar Arweson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *