Kyrkostämma.

Visby stads- och landsförsamlingars i kyrkostämma röstberättigade medlemmar kallas till extra kyrkostämma måndagen den 18 innevarande Juni kl. 5 e. m. å vanligt ställe och förekomma dervid följande ärenden:
1) Val af en ordinarie folkskolelärare. Å förslaget äro uppförda:
I första rummet folkskoleläraren A. F. Nylén; i andra rummet folkskoleläraren D. Valdenborg; i tredje rummet folkskoleläsaren B. Selander.
2) Skolrådets förslag om förändring af en småskolelärarinnebefattning till en ordinarie folkskolelärarebefattning.
3) Skolrådets hemställan med anledning af kommiterades utredning till nytt folkskolehus.
4) Väckt fråga om fortsättnings och repetitionsskola samt förändrade skol tider.
Obs.! Förslag till nytt skolreglemente för Visby skoldistrikt, jemte skolrådets förslag rörande uppförande af nytt skolhus med tillhörande handlingar och ritningar finnas före stämman tillgängliga för påseende i pastorsexpeditionen under expeditionstiderna.
Visby den 9 Juni 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *