Från Sjön.

En last af slipers inkom i lördags till Ystad från Slite med skonerten Favoriten, kapt. Hägvall.
— I förra veckan inträffade under utsegling från Helsingborgs hamn att tyske skonerten Rosalie, som ej hade lots om bord, grundstötte på ett en kabellängd från hamnpiren beläget grund. Grundet slutar med en stor sten, hvarest endast fins 5 till 8 fots vatten, men är ej utmärkt genom någon boj, så att det är mycket till hinder för fartyg vid kryssning så väl in som ut.
Flere fartyg hafva under de senaste åren stött på samma grund och till och med skeppare, som hafva sin trade här hela året om, ha råkat på det samma. Grundat ligger i sydlig riktning från hamnpiren och vid vestlig vind måste alla utgående fartyg vända första gången just vid detta grund.
— I måndags uppstod eldsvåda i Norrköping ombord å i Oskarshamn hemmahörande ångaren S:t Erik, kapt. Nordström, dervid, innan släckning hann utföras, diverse inventarier skadades, särskilde pressanningar och segel. Sjelfva fartyget antages deremot icke ha lidit något väsendtlige men.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *