Från hofvet.

Prinsessan Eugénie har allt fortfarande att glädja sig åt en märkbar förbättring, i följd dels af den nu rådande varma väderleken, dels, och i första rummet, på grund af en jämförelsevis god sömn, hvilket åter ökat aptiten. När termometern visar 18 grader varmt i skuggan, får prinsessan göra en promenad i vagn. Hittills har h. k. h. endast företagit en sådan utfärd, i söndags, som emellertid bekom henne särdeles väl.
Ännu är intet bestämdt för prinsessans resa till Fridhem. Antagligen blir, som jag förut nämt, ingen resa af förrän midsommar.
Enkehertiginnan af Dalarne anlände i går middag till hufvudstaden. Hon öfraskade alla genom sitt ovanligt friska och krya utseende. Hertiginnans glädje öfver att åter få besöka Sverige, efter en treårig bortovaro, var mycket stor och hon hoppades få vistas här åtminstone tills i höst. F. n. bor hoa på Haga.
Prins Karl kommer, såsom denna tidning först af alla vetat omtala, att del. taga i generalstabsofficerarnes mätningar på Gotland i medlet af nästa månad. Hufvudqvarteret blir i närheten af Stenkyrka. I följd af afståndet torde prinsen sålunda icke komma att vistas hos sin faster å Fridhem så ofta han skulle önskat, på sin höjd öfvar lördagseftermiddag till söndagsqväll.
Efter slutade öfningar å Gotland skall den »blåe prinsen» begifva sig upp till Nederkalix, likaså i och för generalstabsöfningar, en expedition hvaråt han jämväl mycket gläder sig, om ock promenaden dagen om i höga kragstöflar genom kärriga mossar i längden måste bli något besvärlig.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *