Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Chaskel Malkan att han ämnar idka handel i Hamra socken under firma Ch. Malkan;
Axel Johan Sillén att han ämnar fortfarande utöfva handel i Hörsne med Bara socken under firma Axel Sillen.
Visby i Landskansliet 36 Maj 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *