Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter.

Dessa regniga och mörka dagar ue oss mer anledning in vanligt att tänkas på lyse. Undertecknad, som i 30 år har bott vid Elinghemskanalen, har haft tillfälle att studera de massor av vatten som här rinna fram, på de senare åren ökade ofantligt sedan kanalen blev nygrävgi. Kanske vattnet rent av kommer att fördubblas när dikningsföretagen bli färdiga genom Martebo och Lokrume myrar. Allt detta vatten störtar i havet år efter år utan att åstadkomma någon vidare nytta; blott en liten del användes för drift av Ihre kvarn, dk en fallhöjd av ungefär 4 meter utnyttjas.
Vid Ihre finnas möjligheter att med en modärn anläggning utnyttja en fallhöjd av 20 meter. Vi kunna nog lite var förstå, vilken kraft som här på elektrisk väg Iran utvinnas; den skulla räcka bra till för både lyss och kraftbehov för de närmaste omkringliggande socknarna. Visserligen kan under de torra sommarmånaderna vattentillgången bli knapp, men då är iu behovet av lyse mindre.För övrigt så finns det u goda möjligheter att med litet reservkraft uppehålla driften den lilla tid som kan komma ifråga.
Vore det ej att tänka på, att de kommuner, som kan ha nyttan av en sådan anläggning, badade ett bolag för inköp av vattenfallen, och så få en anläggning till stånd. Det är nog ed sa titet pengar pr år som gå till utlandet för lyse och kraft, medan vår egen fotogen så att såga får rinna ut havet. En vattenkraftanläggning måste säkert bära sig, och det med ett rimligt pris på elektrisk ström, och nog vore det önskligt om lite var började inse de fördelar, som ett sådant företag kan medföras.
Oskar Andersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *