Den ecklesiastika skogsavkastningen.

I yttrande till kammarkollegium förklarar sig länsstyrelsen i Visby ej finna anledning föreligga till ändring i dom styrelsen förslag till beräkning av behållna, skogsavkastningen vid Mullvalds f. d. komministerboställe i Ardre socken för tiden 1 maj 1928-1 maj 1940. Förslaget räknar med ett årligt överskott till försäljning av 422 kbm. och en behållning av i medeltal 2,580 kr. pr år.
Visby domkapitel har för sin del intet annat att i ärendet erinra, än att den kvantitet virke, Nom beräknats till reparationer och hägnader m. m., synes vara väl knappt tillmätt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *