Torrläggning av mark.

På förfrågan av länsstyrelsen i Visby meddelar lantbruksstyrelsen, att förordnande synes böra utfärdas för extra lantlbruk ingenjören G. Wadman att verkställa synefärrrättning enligt vattenlagen för torrlägg. ning av mark, tillhörande Austers och Bäcks hemman i Hangvars socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *