Anslag till diapensärverksamheten.

Gotlands lansavdelning av Nationalföreningen mot tuberkulos hade i framställning till stadsfullmäktige hemställt om ett anslag för år 1929 av 225 kr. Framställningen hade tillstyrkts av drätselkammaren och bifölls av stadsfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 November 1928
Nr 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *