Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde.

Tingstäde församlings nyrestaurerade kyrka har inspekterats av arkitekten hos byggnadsstyrelsen Knut Nordenskiöld, som i sin inspektionsberättelse till styrelsen betecknar resultatet av den genomgripande yttre och inre restaureringen såsom i stort sett tillfredsställande. Framtagningen av äldre målningar har i allmänhet utförts på ett sätt, som år ägnat att väcka belåtenhet. Särskilt tilltalande äro de vackra medeltida helgonbilderna på tornrummets väggar. Det är därför, säger arkitekt Nordenskiöld, så mycket mer betänkligt, att verkan därav skall störas av den groteska och illa utförda 1700-talsmålningen på norra väggen, föreställande »växlarnas utdrivande ur templet», till vars bibehållande församlingen lyckats utverka tillstånd av riksantikvarien. Vidare anmärker arkitekt Nordenskiöld på en del å nya orgelns fasader målade ornament av synnerligen banal form och olämpligt målningssätt, vilka böra borttagas. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *