Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
Utan tänt ljus
på sina cyklar hade två personer färdats och fingo därför böta 5 kr. vardera.

Övertagit en motorcykel
utan att hos länsstyrelsen anmäla innehavet hade en person gjort, varför han fick böta 30 kr.

För slagsmål
stod en person härifrån staden tilltalad, enär han vid tillfället åstadkommit allmän förargelse. Han fick böta 25 kr.

För förargelseväckande beteende
fick en person böta 20 kr.

För fylleri och våldsamt motstånd
var en yngling tilltalad. Hans sinnesbeskaffenhet skall undersökas av medicinalstyrelsen.

Åtta andra fyllerister,
samtliga liksom de föregående anhållna lördagen den 27 okt., fingo böta en 50 kr. och de övriga vardera 10 kr.

Upplag av eldfarliga oljor
på hamnen hade en affärsman anordnat, d. v. s. han hade i strid mot hamnordningens föreskrifter låtit en del bensinfat ligga kvar över natten utan vederbörligt tillstånd. Han fick böta 30 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *