Rätt till tjänsteårsberäkning.

Medicinalstyrelsen tillstyrker hos k. m:t av direktionen för Visby hospital gjord ansökan, att e. o. sysslomannen vid hospitalet Emil Nyberg, vars befattning genom beslut av k. m:t den 13 juli 1928 uppflyttats från 13 till 15 lönegraden, måtte för placering i löneklass i sistnämda lönegrad tillgodoräknas hela den tid eller från den 1 februari 1920, som han varit anställd Som syssloman. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *