Rättegångs- och polissaker.

Södra häradsrätten.
Ordf. Häradshövding H. Krok.

Ny syn
hade av k. m:t och Kronan begärts å en kronans gård vid Norrgårda i Tofta. Vederbörande arrendatorer medgåvo detta, men bestredo alla kostnader. Utslag nästa gång.

Förskingringsaffären från Träkumla
var nu åter före. Kassören i Gotl. Lantm. Centralförenings lokalförening därstädes har, som förut meddelats brustit i redovisning, och när han blev stämd för förskingring har han t. o. m. förnekat, att han blivit vald till kassör utan endast av ren tjänstvillighet ombesörjt likvidering av medlemmarnas fakturor.
Svar. har efter polisförhöret i saken till centralföreningen inlevererat kr. 508, och han vidhöll nu att utom sin egen skuld utgjordes ej bristen av mera. Vid den utredning som förekommit blev summan annars åtskilligt högre. Några revisorer heller aldrig valts i lokalföreningen, varför heller aldrig någon revision av dess räkenskaper förekommit.
Som vittnen hade inkallats Centralföreningens kassörska fröken Alma Nilsson samt kriminalkonstapel H. Strage. Fröken Nilsson vitsordade att Pettersson i lokalföreningens namn accepterat växlar. Svar. har också till centralföreningens kontor lämnat uppgift på sådana personer i Träkumla, till vilka icke varor borde utlämnas på kredit, och av vilka han i varje fall ej åtog sig inkassering. Vittnet meddelade även huru hon försökt hjälpa svar. med att få någon reda i räkenskaperna. Vittnet fick även redogöra för huru rekvisition av varor verkställdes av enskilda medlemmar i lokalföreningens namn.
Svar. bestred fortfarande såväl förskingringen som kassörskapet.
Vittnet Strage var närvarande vid andra polisförhöret den 28 maj då de obetalda fakturerna genomgåtts. Svar. hade då ingenting att erinra mot deras storlek, men när de sammanräknats, och beloppet steg till kr. 993: 35, ansåg han att detta var för högt. Beloppet 508: 28, vilket inbetalts, hade framkommit därigenom att ett par växlar vid första förhöret uteglömts, vilka centralföreningen måst lösa in.
Svar. bestred beloppets storlek. Det kunde under alla förhållanden ej vara mera än 746: 15 kr.
Uppskov till 3:dje sammanträdet för slutpåståenden.

Berusad bilist.
En chaufför från Sanda stod åtalad för att hava fört bil i berusat tillstånd och vid ett tillfälle kört med otillåten hastighet. Svar. lyste med sin frånvaro, vilket kostade 10 kr., och nästa gång skall han infinna sig.

Fuska ej med ringklockorna!
Cyklar utan ringklockor hade ett antal personer haft midsommardagen på Lojsta slott, vilket kostade dem 3 kr. var. En som var tilltalad för samma förseelse, behagade utebliva, vilket kostade honom 10 kr. extra, och nästa gång skall han vid hämtnings påfölid infinna sig. 15 kr. fick en person böta för att han ej haft besiktningsskylt på sin bil.

Mot bilförordningen
hade en chaufför i Etelhem brustit. Han hade dels kört i yrkesmässig trafik utan att hava trafikrättigheter eller hava bilen godkänd för trafik, dels också hade han vid ett tillfälle haft mera folk på bilen, än vad han haft rätt till. Svar. erkände och utslaget kommer vid nästa sammanträde.
En annan chaufför hade ej haft bromsarna all right. Svar. bestred detta. Målet uppsköts till nästa sammanträde för hörande av vittnen.

För fylleri
var en dräng i Hemse åtalad och fick därför böta 15 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 28 Augusti 1928
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *