Läroverket.

Skolöverstyrelsen har nu till rektor vid högra allmänna läroverket i Visby lämnat vissa upplysningar rörande en ämneslärarinnetjänst, som överstyrelsen hos k. m:t föreslagit att nyinrättas vid läroverket från den 1 aug.
Enär k. m:ts beslut ej torde föreligga före höstterminens början, kommer överstyrelsen att, om tjänsten skulle komma att nyinrättas från tidpunkt efter terminens början, under erforderlig tid såsom extralärare fr. o. m. höstterminens början förordna den obefordrade lärare, som av rektor med anledning av tjänstens inrättande föreslagits som vikarie. Så snart k. m:t medgivit den föreslagna tjänstens inrättande, kommer överstyrelsen att utfärda vikarieförordnandet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *