Ordinarie folkskollärarebefattnigen

vid Björke folkskola, form B 2, sökes av kompetent helst manlig lärare hos skolrådets ordförande, adress: Gotlands Karby, inom 42 dagar efter denna kungörelsee införande i Post- och Inrikes Tidningar. Lön enligt lag. Fortsättningsskola allmänna typen. Med befattningen är förenad skyldigheten att spela kyrkans orgel och leda sången vid gudstjänsten och andra kyrkliga förrättningar mot ett ligt arvode á 350 kronor.
Skolrådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *