Bondeförbundets kandidatlistor

ha vid sammanträde med valkretsledningen i dag fastställts. Som bekant har beslutats, att Bondeförbundet skall gå fram med tvenne listor. Dessas utseende blir följande:
Litan n:r 1: riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, riksdagsman Arvid Gardell, Stenstu i Endre, landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, lantbrukaren Arvid Cullberg, Nygårds i Follingbo, nämdemannen O. Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo.
Listan n:r 2: (nykterhetslistan): nämdemannen, Gottah. Jakosson, Kvie i Stenkyrka, lantbrukaren Joh:s Johansson, Gardarve i Fardhem,
brukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, arrendatorn Henning Vidén, Vallbys i Hogrän, lantbrukaren John Hammargren, Hugreifs i Gammalgarn.
Listan n:r 3: folkskolinspektör Joh:s Linnman, Visby, riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, riksdagsman Arvid Gardell, Stenstu i Endre, nämdemannen Gotth. Jakobsson, Kvie i Stenkyrka, nämdemannen Ansh. Johansson, Eages i Burs.
Partibeteckningen är förut fastställd till »Bondeförbundet» under den för de tre borgerliga partierna gemensamma kartellbeteckningen »Gotlands samlingslista».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *