Du klagar, men.

Kontrollstyrelsen has ogillat av en person i Visby anförda klagomål över, att systemaktiebolaget i staden vägrat utminutera rusdrycker till honom, därför att han och hans hustru restera för kommunalutskylder.
Samtidigt har styrelsen ogillat av en hemmansägare på mellersta Gotland anförda klagomål över, att bolaget indragit hans inköpsrätt. Indragningen har motiverats med, att han under rusets inflytande lätt råkar i vredesmod och därvid ej drag sig för att använda tillhyggen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *