Försök med infanterieis radioutrustning.

K. m:t har bestämt, att försök med infanteriets radioutrustning skola äga rum i år och avse att utröna radioorganens inordnande inom infanteriets signalavdelningar samt sättet för radioutrustningens medförande. Till försöken, vilka skola förläggas till Älvsborgs regemente, har såsom biträde hos ledaren kommenderats sergeanten vid Gotlands infanterikår K. J. Linger. (P).

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *