Från landsbygden. Ganthem.

GANTHEM, 15 aug.
Rågskörden har i dagarna tagit sin börjar på flera ställen inom. socknem. Det är mera än 14 dagar efter den vanliga skördetiden. Få vi nu blott en varm och vacker väderlek under bärgningstiden, torde vi likväl lyckas få bärgning av brödsäd i år också. Rågen har i allmänhet mognat ganska ojämt i sommar. Därför kommer skörderesultatets kvalitativa värde att minskas betydligt.
Rotfruktsskörden synes love ett mycket vackert resultat i år. Väderleken har även varit synnerligen lämplig för denna gröda. Potatisen blommar som bäst. Häromkring ha vi skonats, åtminstone till dato, från potatissjukan.
Vårsäden torde — om väderleken håller sig — snart komna att stå mogen även den. Den börjar avtaga en ljusare färgton. Skola lantbrukarna hinna få bärgning på alla jordens produkter behöva vi en bli och lång höst i år.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *